Навигација

Усмјерење за организацију и технологију грађења

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Операциона истраживања у грађевинарству7 7 О 3 1 1
3.   Специјални проблеми менаџмента у грађевинарству 5 О 2 2 0
4.   Савремени бетонски композити 5 О 2 1 1
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   13 8 4
25
Изборни предмети 1 и 2
1   Управљање међунардоним пројектима 4 И 2 1 1
2   Изградња објекта хигротехничке инфраструктуре 4 И 2 1 1
3   Одржавање путева 4 И 2 1 1
4   Асеизмичко пројектовање и грађење 4 И 2 1 1
5   Специјалне металне конструкције 4 И 2 1 1
6   Подземне грађевине и тунели 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Листа изборних предмета 3 и 4
Изборна група и називи предмета 
Управљање пројектима
1 Изборни предмет 3 Управљање грађењем и тендерске инфраструктуре 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Управљање инвестиционим пројектима 7 И 3 2 1
Управљање квалитетом и ризиком
1 Изборни предмет 3 Управљање квалитетом у грађевинарству 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Управљање ризиком грађевинских пројката 7 И 3 2 1
Инжењерске оптимизације у грађевинарству
1 Изборни предмет 3 Методе оптимизације у грађевинарству 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Одбрана поглавља економике грађевинарства 7 И 3 2 1
Савремена технологија грађења
1 Изборни предмет 3 Специјалне технологије грађења 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Трајност и процјена стања бетонских конструкција 7 И 3 2 1

Одштампајте