Навигација

Управљање ризиком од катастрофалних догађаја

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Асеизмичко пројектовање и грађење 5 О 2 1 1
3.   Операциона истраживања у грађевинарству 6 О 3 1 1
4.   Геохазарди 6 О 2 2 1
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   13 8 5
26
Изборни предмети 1 и 2
1.   Експериментална анализа конструкција 4 И 2 1 1
2.   Примјена ГИС-а у саобраћајницама 4 И 2 1 1
3.   ГИС у хидротехничкој пракси 4 И 2 1 1
4.   Експлоатација и заштита подземних вода 4 И 2 1 1
5.   Специјални проблеми менаџмента у грађевинарству 4 И 2 1 1
6.   Мостови 4 И 2 1 1
7.   Грађевинске мјере заштите од пожара 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2.   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3.   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Изборни предмети 3 и 4
1.   Пројектовање система за дојаву и гашење пожара 4 И 2 1 1
2.   Анализа ризика у процесу доношења одлука 4 И 2 1 1
3.   Финансијска отпорност на хазарде 4 И 2 1 1
4.   Процјена стања оштећених грађевинских објеката 4 И 2 1 1
5.   Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција 4 И 2 1 1
6.   Санација бетонских конструкција 4 И 2 1 1
7.   Геотехнички проблеми код саобраћајница 4 И 2 1 1
8.   Одбрана од поплава 4 И 2 1 1
9.   Интегрално управљање водним ресурсима 4 И 2 1 1

 


Одштампајте