Навигација

Саобраћајно усмјерење

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Одржавање путева 5,5 О 2 1 1
3.   Одржавање жељезничких пруга 5,5 О 2 1 1
4.   Примјена ГИС-а у саобраћајницама 6 О 2 2 0
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   12 8 4
24
Изборни предмети 1 и 2
1   Управљање путевима 4 И 2 1 1
2   Савремена технологија у саобраћајној инфраструктури 4 И 2 1 1
3   Мостови 4 И 2 1 1
4   Савремени бетонски композити 4 И 2 1 1
5   Операциона истраживања у грађевинарству 4 И 2 1 1
6   Асеизмичко пројектовање и грађење 4 И 2 1 1
7   Експериментална анализа конструкција 4 И 2 1 1
8   Насуте и потпорне грађевине 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Листа изборних предмета 3 и 4
Изборна група и називи предмета 
Геотехника објеката саобраћајница
1 Изборни предмет 3 Подземне грађевине и тунели 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Геотехнички проблеми код саобраћајница 7 И 3 2 1
Путне саобраћајнице
1 Изборни предмет 3 Раскрснице 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Саобраћај у мировању 7 И 3 2 1
Шинске саобраћајнице
1 Изборни предмет 3 Градски шински системи 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Реконструкција жељезничких пруга 7 И 3 2 1
Хидротехника саобраћајница
1 Изборни предмет 3 Одводњавање саобраћајница 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Пловни путеви и пристаништа 7 И 3 2 1

Одштампајте