Навигација

Конструктивно усмјерење

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Савремени бетонски композити 5 О 2 1 1
3.   Површински носачи 5 О 2 2 0
4.   Мостови 7 О 3 2 1
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   13 9 4
26
Изборни предмети 1 и 2
1   Асеизмичко пројектовање и грађење 4 И 2 1 1
2   Трајност и процјена стања бетонских конструкција 4 И 2 1 1
3   Инжењерска механика стијена 4 И 2 1 1
4   Операциона истраживања у грађевинарству 4 И 2 1 1
5   Зидане конструкције 4 И 2 1 1
6   Експериментална анализа конструкција 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Листа изборних предмета 3 и 4
Изборна група и називи предмета 
Теорија конструкција
1 Изборни предмет 3 Виши курс метода коначних елемената 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Стабилност конструкција 7 И 3 2 1
Бетонске конструкције
1 Изборни предмет 3 Бетонске конструкције инжењерских објеката 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Преднапрегнуте бетонске конструкције 7 И 3 2 1
Металне конструкције
1 Изборни предмет 3 Специјалне металне конструкције 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Спрегнуте конструкције 7 И 3 2 1
Дрвене конструкције
1 Изборни предмет 3 Лијепљене и ламелиране конструкције 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Специјалне дрвене конструкције 7 И 3 2 1
Санација грађевинских објеката
1 Изборни предмет 3 Санација бетонских конструкција 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Санација дрвених, челичних и зиданих конструкција 7 И 3 2 1

Одштампајте