Навигација

Хидротехничко усмјерење

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Експлоатација и заштита подземних вода 5 О 2 2 0
3.   Коришћење водених снага 7 О 3 1 1
4.   Хидротехничке мелиорације 5 О 2 1 1
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   13 8 4
25
Изборни предмети 1 и 2
1   Мјерења у хидротехници 4 И 2 1 1
2   ГИС у хидротехничкој пракси 4 И 2 1 1
3   Статистичка хидрологија 4 И 2 1 1
4   Савремени бетонски композити 4 И 2 1 1
5   Одбрана поглавља из механике флуида 4 И 2 1 1
6   Асеизмичко пројектовање и грађење 4 И 2 1 1
7   Експериментална анализа конструкција 4 И 2 1 1
8   Операциона истраживања у грађевинарству 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Листа изборних предмета 3 и 4
Изборна група и називи предмета 
Конструкције у хидротехници
1 Изборни предмет 3 Хидротехничке конструкције 2 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Инжењерска механика стијена 7 И 3 2 1
Квалитет и третман вода
1 Изборни предмет 3 Припрема воде за пиће 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Пречишћавање отпадних вода 7 И 3 2 1
Управљање ријечним сливовима
1 Изборни предмет 3 Интегрално управљање водним ресурсима 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Одбрана од поплава 7 И 3 2 1
Хидротехника саобраћајницама
1 Изборни предмет 3 Пловни путеви и пристаништа 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Одводњавање саобраћајница 7 И 3 2 1

Одштампајте