Навигација

Геотехничко усмјерење

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1.   Моделирање конструкција 5 О 2 2 0
2.   Инжењерска механика стијена 6 О 2 1 1
3.   Геотехничко инжењерство 5 О 2 2 0
4.   Геотехнички лабораториј 6 О 2 0 2
5.   Изборни предмет 1 4 И 2 1 1
6.   Изборни предмет 2 4 И 2 1 1
Укупно 30   12 7 5
24
Изборни предмети 1 и 2
1   Примјењена механика тла 4 И 2 1 1
2   Подземне грађевине и тунели 4 И 2 1 1
3   Примјењена геологија 4 И 2 1 1
4   Мостови 4 И 2 1 1
5   Савремени бетонски композити 4 И 2 1 1
6   Операциона истраживања у грађевинарству 4 И 2 1 1
7   Асеизмичко пројектовање и грађење 4 И 2 1 1
8   Експериментална анализа конструкција 4 И 2 1 1

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе ДОН
1   Изборни предмет 3 7 И 3 2 1
2   Изборни предмет 4 7 И 3 2 1
3   Мастер рад 16 О 0 0 0
Укупно 30   6 4 2
12  
Листа изборних предмета 3 и 4
Изборна група и називи предмета 
Геотехника и стабилност
1 Изборни предмет 3 Динамика тла 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Геохазарди 7 И 3 2 1
Геотехничко пројктовање
1 Изборни предмет 3 Геотехнички пројекат 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Теренска испитивања и опажања 7 И 3 2 1
Физичко-механичка својства тла и стијена
1 Изборни предмет 3 Процеси течења у тлу и стијенама 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Ојачавање тла и стијена 7 И 3 2 1
Фундирање
1 Изборни предмет 3 Сложено фундирање  7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Заштита темељних јама 7 И 3 2 1
Геотехнички објекти
1 Изборни предмет 3 Насуте и потпорне грађевине 7 И 3 2 1
2 Изборни предмет 4 Геотехника и заштита околине 7 И 3 2 1

Одштампајте