Навигација

Колегијум

Колегијум Факултета чине: декан, продекани, руководиоци студијских програма и секретар.

Колегијум сазива и њиме предсједава декан Факултета.

Колегијум Факултета предлаже и разматра пословну политику Факултета, органима Факултета предлаже доношење одговарајућих одлука, припрема заказивање сједница органа управљања и стручних органа и координира радом органа и служби Факултета.

Декан

доц. др Малина Чворо

Проф. др Бранкица Милојевић

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта dekan@aggf.unibl.org

 

 

 

 

 

Продекани

доц. др Малина Чворо

доц. др Малина Чворо
Продекан за наставу и студентска питања

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта malina.cvoro@aggf.unibl.org

 

 

 

Проф. др Биљана Антуновићдоц. др Гордана Броћета
Продекан за међународну сарадњу

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта gordana.broceta@aggf.unibl.org

 

 

 

 

Руководиоци студијских програма

доц. др Малина Чворо

доц. др Тања Тркуља
Руководиоц студијског програма Архитектура

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта tanja.trkulja@aggf.unibl.org

 

 

 

Проф. др Биљана Антуновићпроф. др Мато Уљаревић
Руководиоц студијског програма Грађевинарство

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта mato.uljarevic@aggf.unibl.org

 

 

 

 

проф. др Миодраг Регодић
Руководиоц студијског програма Геодезија

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта miodrag.regodic@aggf.unibl.org

 

 

 

 

Секретар факултета

Проф. др Биљана АнтуновићМарина Тодоровић
Секретар

 

Телефон +387 51 462 543

Е-пошта marina.todorovic@aggf.unibl.org