Navigacija

Kolegijum

Kolegijum Fakulteta čine: dekan, prodekani, rukovodioci studijskih programa i sekretar.

Kolegijum saziva i njime predsjedava dekan Fakulteta.

Kolegijum Fakulteta predlaže i razmatra poslovnu politiku Fakulteta, organima Fakulteta predlaže donošenje odgovarajućih odluka, priprema zakazivanje sjednica organa upravljanja i stručnih organa i koordinira radom organa i službi Fakulteta.

Dekan

doc. dr Malina Čvoro

Prof. dr Brankica Milojević

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta dekan@aggf.unibl.org

 

 

 

 

 

Prodekani

doc. dr Malina Čvoro

doc. dr Malina Čvoro
Prodekan za nastavu i studentska pitanja

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta malina.cvoro@aggf.unibl.org

 

 

 

Prof. dr Biljana Antunovićdoc. dr Gordana Broćeta
Prodekan za međunarodnu saradnju

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta gordana.broceta@aggf.unibl.org

 

 

 

 

Rukovodioci studijskih programa

doc. dr Malina Čvoro

doc. dr Tanja Trkulja
Rukovodioc studijskog programa Arhitektura

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta tanja.trkulja@aggf.unibl.org

 

 

 

Prof. dr Biljana Antunovićprof. dr Mato Uljarević
Rukovodioc studijskog programa Građevinarstvo

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta mato.uljarevic@aggf.unibl.org

 

 

 

 

prof. dr Miodrag Regodić
Rukovodioc studijskog programa Geodezija

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta miodrag.regodic@aggf.unibl.org

 

 

 

 

Sekretar fakulteta

Prof. dr Biljana AntunovićMarina Todorović
Sekretar

 

Telefon +387 51 462 543

E-pošta marina.todorovic@aggf.unibl.org